PARTICIPA AL PROGRAMA

WORK EXPERIENCE 2015

T'OFERIM

UN ANY DE
MATRÍCULA GRATIS
PRÀCTIQUES EN
LES MILLORS EMPRESES
PREMIS ALS
MILLORS PROJECTES

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • Per optar al premi has de seleccionar un dels graus de l'ETSEQ com a primera opció a les preinscripcions de la Generalitat.
 • El premi només s'atorgarà si finalment fas efectiva la matrícula a l'ETSEQ.
 • El premi s'ofereix a tots els inscrits a la WE a través del formulari web.
 • A part de la inscripció, el futur alumne haurà de respondre de manera breu a una sèrie de preguntes relacionades amb la professió iels seus aspectes socials, en uns apartats d'espai limitat.
 • Una comissió (la Comissió) formada pel director del centre, el sotsdirector, el responsable de l'ensenyament afectat, el director del departament majoritari a l'ensenyament i el secretari del centre decidiran sobre les propostes rebudes.
 • Després de la preinscripció, la Generalitat transfereix les dades de les notes de PAAU a la URV. Amb el permís adient per part del candidat que participa a la WE, atorgat en el moment de complimentar la sol•licitud, aquestes dades poden ser utilitzades per l'ETSEQ per a establir una classificació en base als seus resultats acadèmics.
 • S'estableix una llista dels vint millors expedients entre els participants, als quals se'ls atorga una qualificació numèrica Q2 entre 0 i 10.
 • El responsable d'ensenyament i el director del departament nomenaran un conjunt de professors (competents) que valoraran les respostes, segons la pauta proposada per la Comissió, amb la condició que cada proposta hagi estat valorada almenys per tres professors independents.
 • La valoració de cadascuna de les sol·licituds s'obté de la mitjana de cada valoració.
 • Els deu millors classificats seran novament avaluats independentment per la Comissió, de manera que la valoració final s'obté amb la mitjana de les valoracions individuals fetes, incloent-hi les dels professors (unes 8). S'atorga una qualificació Q1 entre 0 i 10 a tots els vint participants.
 • La classificació final s'estableix a partir de fer la mitjana ponderada Q=0,4×Q1+0,6×Q2
 • Si la qualificació acadèmica no és accessible, l'avaluació es farà segons l'opció 1, essent Q=Q1 en aquest cas.