Pots seleccionar més d'un grau en cas que ho desitgis. Respon les preguntes segons el grau que vulguis cursar.
Per optar al premi has de seleccionar algun dels Graus de l'ETSEQ com a primera opció a les preinscripcions de la Generalitat.
El premi només s'atorgarà si finalment fas efectiva la matrícula a l'ETSEQ.
GEQ
(Grau d'Enginyeria Química)
GEA
(Grau d'Enginyeria Agroalimentària )
GEM
(Grau d'Enginyeria Mecànica)
"Accepto las bases que regeixen el programa de la WE"